ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของรัฐบาลคูเวต ประจำปี คศ. 2022 – 2023