วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเชิญชวนประชาชน

“เป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด”

พบเบาะแสยาเสพติด แจ้งสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386​