ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลการศึกษาจังหวัดปัตตานี”

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลการศึกษาจังหวัดปัตตานี” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษา และมีเวทีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษา โดยมี ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมเสมาตานี (ชั้น 2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี