ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงมาตรการการเปิดภาคเรียน รวมถึงมาตรการสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา และสร้างขวัญ กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โดยมี นายสมพงค์ สัจจาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล คณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี