ร่วมต้อนรับ ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ร่วมต้อนรับ ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียน HCEC และโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา “CODING ซึ่งเป็นทักษะภาษาที่ช่วยสร้างความคิดที่เป็นระบบมีตรรกะและแก้ปัญหาได้อย่างเป็นขั้นตอน ช่วยพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะชีวิตได้รอบด้าน” โดยมี ผู้บริหารการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี