สพม.ปัตตานี เป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเยาวชนโครงการรับนักศึกษาสาขาวิชากิจกรรมบำบัดและสาขาวิชารังสีเทคนิคเป็นกรณีพิเศษ ปีการศึกษา 2566 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 26 พฤศจิกายน​

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน

Read more

ร่วมต้อนรับ ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา

วันที่ 19 พฤศจิกายน

Read more