New Slider
New Slider
New Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ สพม.ปัตตานี

ประกาศ สพม.ปัตตานี

ประชาสัมพันธ์การอบรม

ข่าวสมัครงาน/บรรจุ/แต่งตั้ง/โอน-ย้าย

รายงานการเงิน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์กลุ่ม/หน่วย

ประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

0
โรงเรียนในสังกัด
0
สหวิทยาเขต
0
นักเรียน
0
ข้าราชการครูฯ
0
ลูกจ้างประจำ
0
พนักงานราชการ
0
ลูกจ้างชั่วคราว
0
บุคลากรสำนักงาน

คู่มือ สพม.ปัตตานี

แนะนำ สพม.ปัตตานี