กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายฮารอวี จะปะกิยา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวแวซาฟียะห์ หามะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์