การขอ ก.พ. 7 /ก.ค.ศ. 16 ออนไลน์ สพม.ปัตตานี

ขั้นตอนการขอ ก.พ. 7 /ก.ค.ศ. 16 ออนไลน์

  1. ผู้ขอกรอกแบบฟอร์มการขอที่ลิงค์ https://forms.gle/RJPScdVkvGQzrGUs5 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  2. เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติรับทราบการขอ
  3. เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติแสกนเอกสาร ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 ตามคำขอ ภายใน 3- 5 วันทำการ
  4. จัดส่งสำเนา ก.พ.7 / ก.ค.ศ.16 ทางอีเมลที่กรอกไว้
  5. พิมพ์เอกสารแล้วนำมาให้เจ้าหน้าที่รับรองสำเนา
แบบฟอร์มการขอ ก.พ. 7 / ก.ค.ศ. 16 ออนไลน์
ดูสถานะการขอ ก.พ.7 / ก.ค.ศ. 16 ออนไลน์