ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรโรงเรียนในสังกัด

ลำดับ โรงเรียน ผอ.รรรองผอ.รรข้าราชการครูพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวรวม
1โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี149010322130
2โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล149610032143
3โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร102140329
4โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา111130622
5โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร”1127211244
6โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์112150937
7โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์1122312755
8โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม1117701237
9โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์101032521
10โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา1238323985
11โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์10920517
12โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์0111401026
13โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี1122311442
14โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม1124602153
15โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา1012501028
16โรงเรียนสะนอพิทยาคม101960936
17โรงเรียนแม่ลานวิทยา011030721
รวม15194607910243826