การอบรมปฏิบัติการพัฒนาครู ฯ เพื่อส่งเสริม โครงงานคุณธรรม

เมื่อวันที่  9 มิ.ย. 2564 เวลา 09.00 นายกฤษฎา ปรีชาหาญ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริม โครงงานคุณธรรม ในโรงเรียนอย่างยั่งยืนระยะที่ 1 โดยคณะครูและผู้บริหารในสังกัดสพม.ปัตตานีทั้ง 17 โรงเรียน รวม 51 คน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล