ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จและมีความโดดเด่นในการจัดการเรียนรู้ Active Learning

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จและมีความโดดเด่นในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประจำปี 2564