โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร”ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท

โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี (สพม.ปัตตานี) ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา ตามโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยการเยียวยาเงิน จำนวน 2,000 บาท ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)