รักษาการ ผอ.สพม.ปัตตานี ตรวจเยี่ยมชมบรรยากาศการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

วันที่ 7 ตุลาคม 2664 08.30 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย นายประสพ ชนามุยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี คณะครู ตรวจเยี่ยมชมบรรยากาศการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โดยรวมเป็นไปด้วยด้วยความเรียบร้อย มีการตั้งจุดตรวจคัดครอง วัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง และจัดกลุ่มเข้ารับวัคซีนตามลำดับ โดยมี นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมตรวจเยี่ยม ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี