ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่กำหนด ผ่าน Google Meet โดยมี นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี คณะกรรมการ และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมจามจุรี สพม.ปัตตานี