รักษาการ ผอ.สพม.ปัตตานี เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564 เพื่อรับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สู่การขับเคลื่อนและแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ