ประชุมทางไกล เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ครูผู้ช่วย

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมาย นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย นางสาวกันต์กมล สุวรรณ์รงค์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านช่องทาง join Zoom Meeting เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯ และดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมพบปะผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชบาเงิน สพป.ปัตตานี เขต 1