รักษาการ ผอ.สพม.ปัตตานี นี ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การเปิดสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบ On-site

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การเปิดสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี