สพม.ปัตตานี รับรายงานตัวครูผู้ช่วย

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี รับรายงานตัวและปฐมนิเทศ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 ท่าน ทั้งนี้ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ให้แนวคิดในการปฏิบัติงาน และประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ทั้งในหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิต จากนั้นได้จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.16) ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี