รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอน

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมาย เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ,ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ตำแหน่งครูวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี จำนวน 5 อัตรา เพื่อส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ตามโรงเรียนในสังกัดต่อไป ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี