เชิญร่วมโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เปิดโลกเรียนรู้ฝึกทักษะ Coding & Robotics ค่ายอบรมและการแข่งขัน หุ่นยนต์นักเรียน ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา Robot Camp 2022 รุ่นที่ 8 ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ครั้งที่ 1