การรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว

การรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาแนะแนว โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกุล