การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้(โรงเรียนสุจริต)

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน (กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้าทุจริตศึกษา ระดับภาคใต้) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ในการนำเสนอผลงาน บริษัทสร้างการดี บูดูแท่งสำเร็จรูป บูดูอินเตอร์ สาขา โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” ในครั้งนี้ ณ โรงแรมไดมอนด์ สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี