ต้อนรับ ผอ.สพม.ปัตตานี (นายประสิทธิ์ พิเศษ)

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ให้การต้อนรับ นายประสิทธิ์ พิเศษ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี โดยมี นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรในสำนักงาน คณะผู้บริหารการศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี