ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (13 ตุลาคม 2565)

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย นางสาวพุทธรักษ์ จุลราช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนางปุณยาพร อ่อนวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ ณ ลานศิลปวัฒนธรรม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี