ผอ.สพม.ปัตตานี ร่วมลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ตำแหน่ง ผอ.สพท.

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ร่วมลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 กล่าวต้อนรับและให้แนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ ณ ห้องประชุมบานบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส