สพม.ปัตตานี ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมาย นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานในพิธีให้การต้อนรับและแสดงความยินดี นายธนกฤต นิลราช ผู้อำนวยการโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ณ หอประชุมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี