สพม.ปัตตานี ร่วมประชุม ผอ.สพท. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ และบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผอ.สพท. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting เรื่อง การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพท. เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเป็นไปตามกำหนดการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี