สพม.ปัตตานี เป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเยาวชนโครงการรับนักศึกษาสาขาวิชากิจกรรมบำบัดและสาขาวิชารังสีเทคนิคเป็นกรณีพิเศษ ปีการศึกษา 2566 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 26 พฤศจิกายน​

Read more