ให้การต้อนรับ นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ (ผอ.สพก.จชต.) ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

วันที่ 14 ธันวาคม 25

Read more

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรให้กับครูและนักเรียน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Transfer Drone Technology for Training Project)”

วันที่ 14 ธันวาคม 25

Read more