ให้การต้อนรับ นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ (ผอ.สพก.จชต.) ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพก.จชต.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมสร้างขวัญ กำลังใจ แก่ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรในสำนักงาน โดยมี นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี