“จิบกาแฟ แลการศึกษาจังหวัดปัตตานี” ครั้งที่ 2

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลการศึกษาจังหวัดปัตตานี” ครั้งที่ 2 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษา และมีเวทีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษา โดยมี ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ขอขอบคุณภาพ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี