ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ผู้ที่สนใจ สามารถยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตกพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ