ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย เนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำท่วมขึ้นสูงทั่วบริเวณของโรงเรียน จึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติได้ ทั้งนี้ได้ให้โรงเรียนในสังกัดเฝ้าระวังความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามสถานการณ์น้ำและข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสียหายและสูญเสีย โดยมี นางต่วนปาตีฮะ หัวเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและรายงานผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้