ประชุมเพื่อศึกษาความพร้อมและเตรียมการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์หลักสูตรเข้มข้นและการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ร่วมประชุมเพื่อศึกษาความพร้อมและเตรียมการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์หลักสูตรเข้มข้นและการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหารือการดำเนินการขอใช้ที่ดินบริจาคโดยบริษัทปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด ในการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์หลักสูตรเข้มข้นและการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี นายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อำนวยการศูนย์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี