พิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาและทุนการศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ได้เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย การขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้และร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาและทุนการศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือฯ ครูถูกผู้ก่อเหตุรุนแรงทำร้ายจนเสียชีวิต จำนวน 162 ราย พิการ 9 ราย รวม 171 ราย ส่งผลให้ครูมีความยากลำบากในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ กระทบต่อขวัญกำลังใจการใช้ชีวิตประจำวัน และการจัดการเรียนการสอนส่งผลกระทบต่อคุณภาพและโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน

ในการนี้ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ในพิธีดังกล่าว

ณ ห้องประชุมพญาตานี 1 โรงแรมเซาห์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี