ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนเสนอไอเดียเพื่อรับทุนสนับสนุน โครงการเด็กรู้ทัน เด็กรู้กัญฯ พัฒนาเยาวชนนักสื่อสารสุขภาวะ (กัญชา) ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง