ประชุมเพื่อศึกษาความพร้อมและเตรียมการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์หลักสูตรเข้มข้นและการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 23 ธันวาคม 25

Read more

คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

วันที่ 23 ธันวาคม 25

Read more

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่

Read more

ให้การต้อนรับ นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ (ผอ.สพก.จชต.) ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

วันที่ 14 ธันวาคม 25

Read more