ผอ.สพม.ปัตตานี ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลการศึกษาจังหวัดปัตตานี” ครั้งที่ 3

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลการศึกษาจังหวัดปัตตานี” ครั้งที่ 3 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษา และมีเวทีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษา โดยมี นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี

ขอขอบคุณภาพ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี