ผอ.สพม.ปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ OPEN HOUSE 111 ปี ศรีพระเกี้ยว”

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ OPEN HOUSE 111 ปี ศรีพระเกี้ยว” โดยภายในงานการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานและกิจกรรมจาก 8 กลุ่มสาระ ห้องเรียนพิเศษ และกิจกรรมแนะแนว เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของโรงเรียนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน และร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยมี ดร.ประสพ ชนามุยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ ณ หอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี