ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2566 นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียน (ห้องเรียนปกติ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ