รับสมัครคัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทยเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสากล ประจำปี 2566”