ประชาสัมพันธ์เข้าแข่งขันคณิตคิดเร็วในระดับนานาชาติ ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ประจำปีการศึกษา 2566