ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2566

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญบุคลากร นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2566 ในวันที่ 6 กันยายน 2566 โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. กิจกรรม “อุทยานพลังงาน” เวลา 09.00 – 12.00 น. แจ้งชื่อภายในวันที่ 4 กันยายน 2566
2. กิจกรรม “ประกวดเล่านิทาน” เวลา 09.00 – 12.00 น. แจ้งชื่อภายในวันที่ 1 กันยายน 2566
3. กิจกรรม STEM Maker Space – IoT Easy Coding เวลา 09.00 – 12.00 น. แจ้งชื่อภายในวันที่ 4 กันยายน 2566
4. นิทรรศการการบริการของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ และฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
— สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ —