ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายจากงบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายจากงบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อพิจารณาให้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ โดยมี นายต่อตระกูล พรมนุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณาฯ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี