ประชาสัมพันธ์เชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานเสวนาทางการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ วันครูโลก ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖