สรุปผลการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พิธีมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดนใต้” และแถลงผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายประสิทธิ์ พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมาย นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมสรุปผลการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พิธีมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดนใต้” และแถลงผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมพญาตานี 1 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี