ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลำเนา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษาปัตตานี เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

Read more

ประชุมฝ่ายวิทยากรตามโครงการการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อคงสภาพและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว PA

วันที่ 1 กุมภาพันธ์

Read more

สพม.ปัตตานี รับรายงานตัวและปฐมนิเทศ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ

Read more