ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษแบบ Blended Learning สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

Read more

ประชาสัมพันธ์ การยื่นความประสงค์ให้ สพม.ปัตตานี จัดหาที่เรียนให้ กรณีเด็กที่ยังไม่มีที่เรียน

ประชาสัมพันธ์ จากศูน

Read more

กิจกรรมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาต่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566

วันนี้ 8 มีนาคม 2566

Read more

ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสั้นในหัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขประชาชน”

Read more