กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายฮารอวี จะปะกิยา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา